Mittauspalvelu Tapio Saarenpää Oy

Tiiveys- ja kantavuuskokeet

Loadman laittetta käytetään kantavuusmittauksiin ja tiivistyksen tarkkailuun sidotuilla ja sitomattomilla kerroksilla.
Laitteessa pudotetaan paino suljetun putken sisällä ja havainnoidaan maaperän painumaa painon osuessa putken pohjaan.
Laitteella voidaan tehdä tiiveys- ja kantavuusmittauksia sellaisissakin kohteissa, joihin ei yleisesti käytetyillä mittalaitteilla voi päästä niiden suuren koon asettamien rajoittusten vuoksi.

Käyttökohteitat ovat muunmuassa tie-, katu,- silta- ja talonrakennustyömaat.

Levykuormituskokeessa maata tunkataan levyllä ja havainnoidaan maan painumaa eri olosuhteissa. Levykuorimituskokeessa paikanpäällä on oltava tunkille vastapaino, johon soveltuu hyvin esimerkiksi kaivinkone tai muu painava työkone.

Käyttökohteita ovat pääasiassa rakennusten perustuksien pohjat, mutta niitä tehdään myös tietyömailla rakennusvaiheessa.

Mittauspalvelu Tapio Saarenpää Oy
Pyydä tarjous